Wybierz ustawienia regionalne:
Zatwierdź
0
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN , 0 poz.
Twój koszyk jest pusty

Kategorie

Strony informacyjne

RODO

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie A-Z BIURO

 

                                                                                                             Miejscowość: Tarnowskie Góry, dnia: 01/01/2019

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Firmy: A-Z BIURO Hurtownia Papiernicza Adam Watoła

Kod: 42-600, Miejscowość: Tarnowskie Góry

Ulica: Oświęcimska 3

Telefon: +48 32 768 93 90

E-mail: poczta@azbiuro.pl

 

 

Informuję, iż:

 1. Inspektorem Ochrony Danych w firmie: A-Z BIURO,

jest Pan/Pani: Renata Chyrzyńska,

telefon kontaktowy: +48 32 768 93 90,

e-mail kontaktowy: poczta@azbiuro.pl,

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy A-Z BIURO w Tarnowskich Górach;

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 2. niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy AZ-BIURO, a w szczególności*:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
 2. w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*
 3. ze źródeł publicznie dostępnych;*

inne:__ ________________________________________________________________________________________;*

i obejmują:

 • imię i nazwisko;*
 • nazwę firmy;*
 • dane teleadresowe;*
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
 • inne:__ ____________________________________________________________________________________________;*
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy A-Z BIURO;
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy A-Z BIURO;
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

 

 

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Proszę czekać, trwa ładowanie...